HANDSELBETINGELSER

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Højvang Fysioterapi v/Mie Højvang . Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Højvang Fysioterapi v/Mie Højvang .

Denne DVD må kun sælges til privatpersoner. Tilbagekøb, ombytning eller lignende af DVD’en er ikke tilladt. DVD’en må kun bruges til privat brug, dvs. til forevisning uden vederlag i private hjem.

Det er forbudt at anvende DVD’en til offentlig fremvisning herunder gennem kabelTV eller lignende. Udlejning eller kopiering af DVD’en er forbudt. Overtrædelse vil medføre erstatningspligt.

Der er 14 dages retur- og fortrydelsesret på fysiske DVD’er samt på videoer til download, såfremt der ikke er downloadet (der ikke er klikket på linket) eller at forsegling på DVD er brudt.

Der ydes ikke fortrydelsesret på videoer til download, såfremt der er klikket på linket og download er påbegyndt.

Du har selvfølgelig reklamationsret, såfremt der er noget galt med produktet.

Sådan udnytter du fortrydelsesretten (hvis du ikke har downloadet)

Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder dit køb. Du kan sende en e-mail, hvor du oplyser, at du fortryder, til info@mindreondt.dk, eller du kan ringe på telefon (+45) 31332120

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om, at du fortryder købet, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Returnering af varen og returomkostninger

Digitale produkter bliver ikke returneret, men gjort utilgængelige for alle parter. Såfremt der er indgået en aftale om, at varen skal retur til Højvang Fysioterapi, er det Højvang Fysioterapis ansvar at deaktivere den digitale vare.

Returnering af DVD’er: Produktet skal sendes retur til Højvang Fysioterapi. Køber afholder selv udgifter til returnering.

Tilbagebetaling af pengene

Når du fortryder, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig.

Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Dokumentation og vejledning

Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Højvang Fysioterapi v/Mie Højvang . Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne af vejledende art.

Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra Højvang Fysioterapi v/Mie Højvang anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Alle bestillinger sendes med DAO, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og Højvang Fysioterapi v/Mie Højvang . Hvis pakken er tykkere end 6 cm, leveres til pakkeshop, små pakker leveres til privatadressen. porto: kr. 45.
Varerne sendes indenfor 48 timer efter modtaget ordre. Levering på købers adresse i Danmark vil derfor normalt ske indenfor 1-4 hverdage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges.

Risikoen for varerne
Risikoen for varer bestilt hos Højvang Fysioterapi v/Mie Højvang overgår til køber når fortrydelsesretten efter 14 dage fra modtagelsen er udløbet. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer han sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra hans side.
Husk at gemme original emballage, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra Højvang Fysioterapi v/Mie Højvang skal påberåbes inden 2 måneder efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive, og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig.

Dersom du opdager en fejl, skal du rette henvendelse til Højvang Fysioterapi v/Mie Højvang . Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 2 år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Højvang Fysioterapi v/Mie Højvang har stillet dig i udsigt. Du kan som forbruger vælge om varen skal repareres eller byttes. Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombytning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for FirmanavnWebshop.

Fortrydelsesret
Højvang Fysioterapi v/Mie Højvang yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager varen. Fortryder du købet, skal Højvang Fysioterapi v/Mie Højvang underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du fik varen i hænde. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Dette er også gældende for den emballage og de infoskilte, der er på varen. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Du kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til postvæsenet, eller ved at returnere varen på den angivne adresse.

Oplysningspligt
Aftaler (købsordrer) kan indgås på dansk eller engelsk og opbevares af virksomheden i 5 år, i henhold til bogføringsloven. Det er ikke muligt efterfølgende at tilgå kontrakten via vores website. Hvis du ønsker, at få tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten pr. e-mail, så send en e-mail til: info@mindreondt.dk

Pris og betaling
I Højvang Fysioterapi v/Mie Højvang har du mulighed for at betale med bankoverførsel på konto: 7381-6580673560 eller på mobile pay til 31865 . Alle priser i Højvang Fysioterapi v/Mie Højvang på web-adressen http://www.mindreondt.dk er inkl. moms, men ekskl. porto/fragt.
Gældende til Grønland og Færøerne: Betaling finder sted ud fra DAO “Carry On”(Fly) gældende rater.